Pagina's

dinsdag, juli 17, 2012

Boon-Aparté: Mijn voorstad groeit!

op de Gentse Feesten
17, 19 en 21 juli


Vanavond première van "Boon-Aparté" in de Parnassus, met Patrick Bernauw, Freek Neirynck, Yannick Van der Speeten, Marc Borms, Veerle Luts, Marie-José Ntibanoboka en Koen Mertens. Wie over een ticket voor "Boon-Aparté" beschikt, kan ook de daarop aansluitende voorstelling van "De Bende van de Boonaparten" meemaken. Speciale gasten op 19 juli: Geertrui Daem, Freek Neirynck en Erik Vlaminck.

"Mijn voorstad groeit": cartoon & quote van Marc Borms / www.embee.be

vrijdag, juli 13, 2012

De Yzeren Keizer trekt ten strijde: Lofdicht van Hervé Deleu

Gij zijt naakt vrouwe
zo midden op de dag
verklaar mij gauw
waarom dat wezen mag !

Wees niet vergramd o heer
mijn hoop was fel
voor je vertrok
op enig minnespel.

Geen tijd vrouwe
de vijand wacht
waar is mijn zwaard
dat ik vergeten placht ?

Hier is het heer
saam met mijn eer
ik sterf
tot aan uw wederkeer.

Hij vertrok
maakte de deuren vast.
Zij liet gezwind
2 naakte ridders uit de kast.
Hervé Deleu
  Geselecteerd Lofdichter
 
tijdens de Gentse Feesten... en wel op 15 juli, 20 uur,
in de Parnassus!

Geselecteerde Lofdichten voor de Yzeren Keizer: Stenen Droom / Stenen Huis van Greet De Wolf
STENEN DROOM 

Voor dag en dauw
verlaat ik mijn houten hut,
mijn spinnewielvrouw
en het klein grut,
dat heel de nacht van honger bleit,
in uitgedroogde borsten bijt.

Met hamer en beitel als bestek
vreet ik kalksteen als een gek.
Ik ben een steenhouwer,
een dromenbouwer.
Ik droom van een stenen huis
maar bouw een stenen schip,
waarmee de keizer naar de hemel vaart,
God in zijn grootheid evenaart.

Ik bouw voor de keizer.
De keizer bouwt voor God.
Ik giet gotiek door mijn strot
de klok rond met de wijzer.


STENEN HUIS 

De knecht neemt een hap uit de mortelpap.
De bouwmeester laat de katrollen rollen.
De sjouwer draagt stenen met loden benen.
De metser stapelt blokken tot in de nokken.
De beeldhouwer kapt wijze en dwaze lijven.
De timmerman snijdt een schrijn voor heiligenpijn.
De smid giet uit ijzer een kruis en een keizer.

Wij bouwen voor de keizer.
De keizer bouwt voor God.
Ambachtsman zijn is ons lot.
Wie valt er van de steiger?

De troubadour looft in een hoofs gedicht
de kathedraal vol lucht en licht,
de anderhalvemeterman,
middeleeuwer van vijftig kilogram.
De paus doopt de kathedraal tot Dom
en de keizer tot het godendom.

De troubadour kraait oproer:

Wij smeden een keizer,
maar ook een complot.
Smelt de vorst tot op het bot!
Geef ieder een stukje huis van God:
een stenen huis
met boven de deur een hoefijzer.


                                                        Greet De WolfU kunt nog een Lofdicht inzenden voor de BoonAparte Wedstrijd 
tot en met Vrijdag de Dertiende (juli), 24 uur!

tijdens de Gentse Feesten... en wel op 15 juli, 20 uur,
in de Parnassus!

 

Wie vermoordde don Boonaparte? in de Ochtendpost van Radio2 Vlaams-Brabant

Hier te herbeluisteren:

Don Cornetto Boonaparte voorvoelde dat hij vermoord zou worden en wees zijn moordenaar aan in de playlist van zijn harmonie 't Muziek Herne. Zijn advocaat en de 5 verdachten maken van dit maffia concert dan ook een heus moordspel!

Speur jij ook mee naar de dader, 
op zaterdag 14 juli, 19 uur? 

Tickets (14 euro) via Uitbureau: