Pagina's

woensdag, juni 27, 2012

B. Obama & J. Christus komen ook naar de Parnassus!
GIJ KOMT TOCH OOK NAAR DE PARNASSUS?

Gij komt toch ook naar de Parnassus,
naar de Gentse Feesten met Louis Paul Boon,
om daar te zingen met Sint-Franciscus (*)
en het hele Boonaparte koor?

Zij komen ook naar de Parnassus:
McRosby Mé Jong en Zjwoing de Kulas,
Nieke Naaime op de schoot van Franciscus,
Koen d’Oetleye en Visuele Hash.

't Is een collectief interactief gebeuren, met open ramen en deuren,
redelijk humoristisch
literair creatief akkoord, door Dylan niet verhoord,
teder anarchistisch.

Zij komen al naar de Parnassus:
Jan De Lichte, Kittenbillie, Nikke Speed,
die Dulle Griet bij Sint-Franciscus,
alleen den Yzeren, die komt niet.

Allemaal komen zij naar de Parnassus,
Alleen den Yzeren, die komt niet…Scott McKenzie komt ook niet naar de Parnassus.
Zoals uit bovenstaande video blijkt, is hij met al die bloemen in zijn haar
verloren gelopen in Antwerpen,
dat hij verkeerdelijk voor San Francisco houdt...
en in Antwerpen zijn het nu eenmaal geen Gentse Feesten,
dat is algemeen bekend.

Komt daarbij dat de Bende van de Boonaparten 
terugkeert naar het jaar 1969,
en niet naar 1967.

Ook Bruce Springsteen kon niet komen,
omdat er al teveel volk verwacht wordt in Gent.

Spijtig.
We take care of our own was in maart 2012
immers nog het officiële strijdlied van de Bende van de Boonaparten.

(*) De Parnassus zal door de Bende van de Boonaparten
omgetoverd worden tot een "Hof van Mirakelen".
In vroeger tijden was het een kerk, 
gewijd aan Sint-Franciscus.


Geen opmerkingen: