Pagina's

donderdag, juni 28, 2012

De Ballade van het Glazen Straatje (Uit "De Bende van de Boonaparten / De Laatste Gedichten van Jan De Lichte"

Uit De Laatste Gedichten van Jan De Lichte,
geschreven terwijl hij nog efkes treuzelde met ontsnappen
uit de kerkers van het Belfortelijk Paleis van de Yzeren Keizer in Kathedraalst
alwaar hij was opgesloten in afwachting van
zijn Radbraking en/of Vierendeling.
Deze en andere poëtische performances van Jan De Lichte
kunnen nu al worden beschouwd als hoogtepunten
van de voorstellingen der
BALLADE VAN HET GLAZEN STRAATJE

Ik loop door het Glazen Straatje,
o en aai me, Nieke Naaime...
O en aai me, Nieke Naaime,
en ik stop voor uw vitrine!
Doe open, Nieke Naaime
en laat mij erin!

En ik sta voor uw vitrine...
O en aai me, Nieke Naaime,
O en aai me Nieke Naaime...
'k Heb een fluit tot aan mijn kin!
Doe open, Nieke Naaime
en laat mij erin!

Waarom doet ge nu niet open?,
Toch geen kindjes gaan kopen?
Waarom zijt ge weggelopen?
Leeg staat uw vitrine!
En ik kom er niet in,
ik moet kloppen op mijn kin!

O en 'k draai me, Nieke Naaime,
o en paai me, Nieke Naaime,
o en 'k draai me, Nieke Naaime,
en ik paai me... met uw vriendin!
Nikke Speed, die Dulle Griet,
ja zij laat mij erin!

(Tekst & voordracht: Jan De Lichte)woensdag, juni 27, 2012

B. Obama & J. Christus komen ook naar de Parnassus!
GIJ KOMT TOCH OOK NAAR DE PARNASSUS?

Gij komt toch ook naar de Parnassus,
naar de Gentse Feesten met Louis Paul Boon,
om daar te zingen met Sint-Franciscus (*)
en het hele Boonaparte koor?

Zij komen ook naar de Parnassus:
McRosby Mé Jong en Zjwoing de Kulas,
Nieke Naaime op de schoot van Franciscus,
Koen d’Oetleye en Visuele Hash.

't Is een collectief interactief gebeuren, met open ramen en deuren,
redelijk humoristisch
literair creatief akkoord, door Dylan niet verhoord,
teder anarchistisch.

Zij komen al naar de Parnassus:
Jan De Lichte, Kittenbillie, Nikke Speed,
die Dulle Griet bij Sint-Franciscus,
alleen den Yzeren, die komt niet.

Allemaal komen zij naar de Parnassus,
Alleen den Yzeren, die komt niet…Scott McKenzie komt ook niet naar de Parnassus.
Zoals uit bovenstaande video blijkt, is hij met al die bloemen in zijn haar
verloren gelopen in Antwerpen,
dat hij verkeerdelijk voor San Francisco houdt...
en in Antwerpen zijn het nu eenmaal geen Gentse Feesten,
dat is algemeen bekend.

Komt daarbij dat de Bende van de Boonaparten 
terugkeert naar het jaar 1969,
en niet naar 1967.

Ook Bruce Springsteen kon niet komen,
omdat er al teveel volk verwacht wordt in Gent.

Spijtig.
We take care of our own was in maart 2012
immers nog het officiële strijdlied van de Bende van de Boonaparten.

(*) De Parnassus zal door de Bende van de Boonaparten
omgetoverd worden tot een "Hof van Mirakelen".
In vroeger tijden was het een kerk, 
gewijd aan Sint-Franciscus.


maandag, juni 25, 2012

Oproep

“Beste vriend(in) van goede wil, 
Mogen wij u vriendelijk vragen onderstaande zin te mailen naar
Waarde Boon!2012, wil zo vriendelijk zijn ook bijgaand BoonApartival, een Gentse Feesten Festival in de geest van Louis Paul Boon te linken op www.boon2012.be
BoonAparte Groeten!”

U mag de Boon!2012-organisatoren uiteraard ook altijd beleefd vragen waarom het hele BoonApartival het enige Boonprogramma is dat niet op de officiële site mag.

 

zondag, juni 24, 2012

Het Lied van de Dulle Griet (Pé Boonaparte)
Uit De Bende van de Boonaparten:

Een klein dorpje in Lagelande... De Yzeren Keizer wil daar de grootste kathedraal ter wereld bouwen; zo is het dorpje ook aan zijn naam gekomen: Kathedraalst. Volkszanger Lodewijk Boonaparte heeft zich in zijn protestliederen altijd verzet tegen de megalomanie van de Yzeren Keizer, maar nu hij op honderdjarige leeftijd is overleden, wil die hem net hier bijzetten in een praalgraf. Door het symbool van verzet tegen zijn bewind te recupereren, hoopt de Yzeren Keizer alsnog de ontluikende revolutie tegen zijn Schrikbewind te bezweren...

Een verre achterachterneef, Pé Boonaparte, organiseert het verzet en strijkt tijdens het grote jaarlijkse volksfeest neer in Ganda (ook bekend van de HAM), waar hij een bescheiden kerkje ontwijdt tot een heus Hof van Mirakelen. Samen met zijn Bende van de Boonaparten wil hij hun held op een passend artistieke en cultureel tamelijk correcte wijze ten grave dragen, en zo het eeuwige leven geven...

En natuurlijk leven ze zich ook uit in allerlei "Spotliederen op de Yzeren Keizer", waarvan deze er één is:

DE BALLADE VAN DE DULLE GRIET
(AAN DE OEVERS VAN DE LEIE)


Aan de oevers van de Leie,
diep verscholen in het riet,
had Zijne Majesteit de Keizer
Zijn allereerste Miet 'n'Griet.

Aan de oevers van de Leie
lag 'n Dulle Griet - ah Nikke Speed! -
met Zijne Majesteit te vrijen,
maar denderend vond zij Hem niet.

"O, gij!... Mijn Yzeren Keizer!"
sprak zij toen, die Dulle Griet.
"Gij zijt bijna helegans van ijzer,
alleen Uw onderdaan zo niet!"

Van top tot teen was Hij van ijzer,
maar Hij had geen lid van graniet,
want Zijne Majesteit de Keizer
viel op Boonaparte Piet.

Aan de oevers van de Leie
ligt zij nu nog, die Dulle Griet,
ja aan de oevers van de Leie
ligt een kanon... dat niet schiet.

(Pé Boonaparte)

vrijdag, juni 22, 2012

Jan De Lichte met een Lofdicht voor de Yzeren Keizer: "Aan de oevers van den Dender..."
Zingen kan ook, op de wijs van  
"Zie ik de lichtjes van de Schelde":


Heel diep in de kelders van de Kathedraalst
zat Jan de Lichte te wenen:
ze gingen hem delen, op de markt van Aalst,
’t angstzweet liep van tussen zijn benen.
Maar hij grijnsde toen hij dacht aan de vorige nacht,
dat nachtje met die hete griet:
’t lief van de keizer had zijn bed gedeeld
en dat voor één frank, ’t was voor niet…

Daar aan de oevers van den Dender,
heel diep verscholen in het riet,
zat onze keizer op zijn huksken
op een oud omgekeerd vergiet.
Ja aan de oevers van den Dender,
ver weggedoken in het riet,
zat onze keizer diep te treuren
want Nieke Maaime die kwam niet.

De keizer die zwoer: ‘Dat lapt Jan mij niet meer!
Zijn laatst’ uur heeft voorwaar geslagen!’
Hij zocht toen naar Nieke, zwierf door ’t stad heen en weer -
maar Nieke wilde nergens dagen.
Hij sprong op zijn ros, reed naar de Kathedraalst
en spurtte de trappen naar beneen
waar Nieke in d’armen van Jan de Lichte lag
en toen zeeg de keizer ineen.
Daar aan de oevers van den Dender,
heel diep verscholen in het riet,
zat onze keizer op zijn hurken
op een oud omgekeerd vergiet.
Ja aan de oevers van den Dender,
ver weggedoken in het riet,
zat onze keizer diep te treuren
want Nieke Naaime kwam maar niet…

De volgende dag liep er veel volk in 't stad,
men ging naar 't vierendelen kijken.
In 't midden van de markt zat de Jan op zijn gat,
keek rond en zag armen en rijken.
De knollen stonden klaar met een touw rond hun nek
al wachtend op ’t ultieme signaal.
Maar plots was daar Nieke, zij sneed de Jan los
en ging toen snel met hem aan de haal.
Daar aan de oevers van den Dender,
heel diep verscholen in het riet,
zat onze keizer op zijn hurken
op een oud omgekeerd vergiet.
Ja aan de oevers van den Dender,
ver weggedoken in het riet,
zat onze keizer diep te treuren
want Nieke Naaime kwam maar niet…Koen Mertens

donderdag, juni 21, 2012

Boontjes Parade in Aalst?

In Aalst organiseert Boon!2012 op zaterdag 23 juni de Grote Boon Parade, maar weigert men tegelijk ons BoonApartival, het "Gentse Feesten Festival in de geest van Louis Paul Boon" te vermelden op de site, zoals men dat met alle andere Boon-initiatieven wél doet. Reden? Enkele Aalsterse schrijvers en Boonliefhebbers formuleerden enige kritiek op Boon!2012, onder meer omdat er een ex-Vlaams Belanger in het beschermcomité van Boon!2012 werd gedropt , of omdat de Boontjesprijzen voor Column & Blog niet echt koosjer mogen genoemd worden. Dit zijn ook de redenen waarom deze Aalstenaars zich eerder al verplicht zagen cultureel asiel aan te vragen in Gent... 


De politiek op zijn kleinst...
Het wordt daar in Aalst dus niet echt een Boon Parade, 
veeleer een Boontjes Parade:

 u tijdens de Gentse Feesten  graag verslag uitbrengen 
over deze en andere tribulaties 
uit Kathedraalst. 


Eerder kon onze striptekenaar al deze prent maken
van de Generale Repetitie van de Boontjes Parade
waarop we goed kunnen zien dat de Yzeren Keizer
wel degelijk een Boon heeft,
zij het wel in de hand!  Met Zyn Boon in de Hand
Regeert Hij Gans Lageland!maandag, juni 18, 2012

Boon-Aparté / De Bende van de Boonaparten in actie:


 
Boon-Aparte Spreekwoorden & Gezegden:

Iemand trok hem een Boon af.
Beter een Boon in de hand dan tien in een andere broek.
Loontje komt om zijn Boontje...
Met zijn Bonen spelen.
't Is Bonentijd, of: Tijd om de Boontjes te trekken!
Hij voelde aan zijn Bonen dat het goed zat!
Wie het Boontje past, trekke eraan! 
Misschien wilde hij gewoon een Boontje hoger zingen?
Hij voelde dat de wind was gaan liggen... tijd om aan te vallen!
It don't Bean a thing, if you ain't got that swing!
 

2 Lofdichten voor de Yzeren Keizer: van Dédée Dalle en Gonny Smeulders