Pagina's

vrijdag, april 06, 2007

Anton Cogen in "Kiwi veur Saint-Camiel" van Machar Van Geyt op de Gentse Feesten 2007... Klik hier om rechtstreeks te reserveren bij het Uitbureau!
Kiwi veur Saint-Camiel

In de monoloog “Kiwi veur Saint-Camiel” vertolkt Anton Cogen de rol van Cyriel Spruyt, de gewezen uitbater van een kleine kruidenierszaak aan de Gentse Voormuide, die over kop is gegaan omdat ze werd weggeconcurreerd na de vestiging van een supermarkt van de keten De Stoop in de buurt. Zijn vrouw heeft de faling en de sociale implicaties daarvan, zoals het terugvallen op OCMW-leefloon, nooit kunnen verwerken. Ze werd opgenomen in de psychiatrische kliniek Sint-Camillus (in de Gentse volksmond Saint-Camiel). In het stuk, gekleurd door nostalgie en anecdotes, is men getuige van Cyriels ontboezemingen, zijn terugblik op betere tijden, zijn wel en wee in de winkel toen alles nog goed en later minder goed ging.


Een fragment uit het stuk:

Versta mij niet verkeerd, mijn plakkers waren niet allemaal armoezaaiers, peinst dat maar niet! Sommigen waarvan dat ge’t niet zoudt peinzen, stonden hier soms weken met een kerselaar. Zogezegd dat beter volk. Schoon kostuumke, ’t plastrontje en voor de winkel de chique BMW of Mercedes. ’t Kwam allicht door die klasse-voituren dat ze moesten plakken. ’t Is dikwijls zo, een schone façade, maar binnen, achter de muren, is ‘ t alle dagen boterhammen met smeerkaas of confituur.’t Was zo het soort volk dat met permissie om vijf of zes patatten zou geweest zijn. Ik heb nog lange tijd sigaretten per stuk verkocht. Dat deed mijn vader Gaspar ook al. Een half frankske voor een sigaret. De schoolkinders die niet te veel drinkcens hadden, dat waren goeie afnemers. ’t Er waren niet veel winkels die dat deden. Op de Botermarkt van Ledeberg was er een tabakwinkelke en daar kondt ge er ook aan geraken. Een Zemirke, een Sprintje, een rode of groene Visa. Dat mens was er op Ledeberg voor gekend. Louise heette zij. Louise Poepsigare. Dat was natuurlijk haar echte naam niet, maar een bijnaam. Ze had die gekregen omdat zij, volgens dat ’t schijnt, binst de oorlog met de Duitsers gelopen had. Ik wil daar niet mee zeggen dat ze aan atletiek gedaan heeft, hé. Ge verstaat mij wel. Maar ik wil maar zegge dat het niet juist maar de kinders waren die om twee of drie sigaretjes kwamen. Ge hadt dan nog die air moeten zien van die rijke confituurvreterkes. Met de allure van Onassis kwamen ze binnen. Ge zoudt gij gepeinsd hebben dat ze heel de winkel gingen opkopen. Vergeet het maar. Mijnhere, zeiden ze zo uit de hoogte, ik had geiren vier groene Visaatjes gehad. Ik had soms goesting om te vragen of dat ik ze niet in emballage cadeau moest inpakken. Met een strik rond. Ja, Louiseke Poepsigare zal dat ook wel meegemaakt hebben in haar barak. Ik heb dat mens één keer gezien. Ze had zo een verrumpelde voorschoot aan en haar hoofd was juist gelijk een koppenjager waar dat ze haar haar door kleine ressorts getrokken hadden in de plaats van door bigoudies. Ik peins niet dat die formule van sigaretten of cigarillo’s per stuk verkopen nu nog leefbaar zou zijn. Dat kan haast niet, waar? Nu dat we achter de Jodenjacht van de Führer en de communistenjacht van Mc Carthy, hier de Demotte-nicotinejacht op de rokers meemaken. ’t Ziet er zo een zielig ventje uit die Demotte. Vindt ge het ook niet, meneer? Juist een uitgedroogde asperge die zes maanden in een bokaal gezeten heeft. Wij hebben dat jaren geleden ook al goed gevoeld. De mensen hebben niet veel nodig om benijt te zijn en de verkoop van ons sigaretten ging nog zeerder naar omlaag dan een getorpedeerde duikboot.Op de Gentse Feesten:


zaterdag 14 juli 2007 - zondag 15 juli 2007 - dinsdag 17 juli 2007 - woensdag 18 juli 2007 - donderdag 19 juli 2007 - vrijdag 20 juli 2007 - zaterdag 21 juli 2007 - zondag 22 juli 2007in de airconditioned (!) bovenzaal


van cultuurcafé A Capella


Godshuizenlaan 33 in Gent


telkens om 20.00 uur


inkomprijs: 11 €


reservatie via Uitbureau - tel. 09/2337788
Geen opmerkingen: